Disclaimer voor galerievcr.be

Galerie Van Campen & Rochtus, verleent u hierbij toegang tot galerievcr.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Galerie Van Campen & Rochtus behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op galerievcr.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Galerie Van Campen & Rochtus.

Beperkte aansprakelijkheid

Galerie Van Campen & Rochtus spant zich in om de inhoud van galerievcr.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op galerievcr.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Galerie Van Campen & Rochtus.

In het bijzonder zijn alle prijzen op galerievcr.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op galerievcr.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Galerie Van Campen & Rochtus nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Galerie Van Campen & Rochtus. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Galerie Van Campen & Rochtus, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.